Sort Hummel treningsskjorte

Nye muligheter for breddelagene

Vi ønsker og kunne åpne for mulighetene til at breddelagene skal kunne skape mer for både klubben og «sitt lag». Det gjøres allerede i dag en fantastisk innsats av dere foreldre og foresatte i breddelagene, både i form av treninger, organisering av aktiviteter, dugnader osv. Mange av dere har stort kontaktnett og noen har også muligheter til støtte hos arbeidsgiver.

Det er ganske vanlig hos mange arbeidsgivere og gi mulighet for sine ansatte til å søke om «Støtte til lag/forening» der en selv eller barna er aktive, gjennom bedriftens velferdskasse. (gjerne på beløp i området 1000 – 5000 kroner). Typiske kriterier fra bedriften er en profilering av bedriftens logo, enten på et programblad/avis, drakt eller liknende. Det vil være en vinn-vinn for både SHK og de enkelte breddelagene hvis vi kan utnytte disse mulighetene i felleskap på en god måte. Les mer i vedlegg: Retningslinjer for sponsoravtaler – breddeavdelingen