Kontakt Sandnes Håndballklubb

 

Styreleder
Ove Kjell Sandvand
E-post: ove.kjell.sandvand@lyse.net
Mobil: 934 34 622

Nestleder
Anette Ovedal
E-post: annette@ovedal.net
Mobil: 414 62 602

Styremedlem
Even Soldal Jensen
E-post: evensoldal.jensen@ikm.no
Mobil: 924 46 450

Varamedlem
Monica Lea
E-post: monicalea@lyse.net
Mobil: 994 91 917

Kasserer
Lene Aareskjold Hølland
E-post: kasserer@sandneshk.no
Mobil: 916 22 419