Kontakt Sandnes Håndballklubb

 

Daglig leder
Knut Ove Joa
E-post: dagligleder@sandneshk.no
Mobil: 924 20 085

Styreleder
Ove Kjell Sandvand
E-post: ove.kjell.sandvand@lyse.net
Mobil: 934 34 622

Nestleder
Anette Ovedal
E-post: annette@ovedal.net
Mobil: 414 62 602

Styremedlem / kasserer
Anita Gudmestad
E-post: anitagudmestad@hotmail.com
Mobil: 452 93 912

Styremedlem
Even Soldal Jensen
E-post: evensoldal.jensen@ikm.no
Mobil: 924 46 450

Styremedlem
Inez Petersen
E-post: inez.petersen@hotmail.no
Mobil: 930 01 986

Varamedlem
Monica Lea
E-post: monicalea@lyse.net
Mobil: 994 91 917